זכויות רפואיות לנפגעי עבודה\תחלואה טבעית

זכויות רפואיות בעקבות תאונת עבודה

ביטוח לאומי קובע כי תאונת עבודה מתרחשת במהלך שעות העבודה, בדרך מבית הנפגע למקום העבודה או ממקום העבודה לביתו, בשליחות מטעם העבודה ומדווחת לקופת החולים שבה חבר הנפגע תוך 72 שעות מרגע הפגיעה המוצהרת בטופס מתאים (שכיר או עצמאי) לקבלת טיפול רפואי בגין הפגיעה.

ביטוח לאומי מגדיר כי המבוטחים הינם תושבי מדינת ישראל ומי שמלאו להם 18 שנה וכוללים שכירים, שכירים בעלי שליטה בחברות פרטיות וציבוריות, עצמאים הרשומים בביטוח לאומי ומשלמים מקדמות חודשיות בגין הכנסה. כלומר, כל מי שמייצר הכנסה מעבודה ומשלם ביטוח לאומי בגין ההכנסה רשאי לתבוע את המוסד לביטוח לאומי במידה ועמד בתקנות לפיצוי עבור פגיעה כלשהי מעבודה.

מי זכאי לפיצוי בגין פגיעה בעבודה?

 

הביטוח הלאומי מגדיר נפגעי עבודה כמי שאינם יכולים לייצר הכנסה קבועה בשל אירוע תאונתי במהלך העבודה. הנפגע זכאי לקבל מביטוח לאומי פיצויים.

  • דמי פגיעה/מחלה בגין הימים שלא עבד (מקסימום 91 יום).
  • הופעה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי תוך 12 חודשים מיום הפגיעה לקבלת פיצויים בגין נכות זמנית / לצמיתה.
  • הטבות נוספות כגון טיפול ושיקום רפואי.


אובדן כושר עבודה/הכנסה


הביטוח הלאומי מגדיר כי אובדן כושר עבודה מתרחש כאשר אדם נפגע בתאונת עבודה שאינה מאפשרת לו להמשיך ולהתפרנס כלל או שיכולת השתכרותו פוחתת משמעותית (מתחת ל-50%). הדיון בסעיף זה נדון בוועדות רשות של המוסד לביטוח לאומי לאחר פנייה של הנפגע בזמן היותובוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות בגין הפגיעה.


נכות כללית


הביטוח הלאומי מגדיר כי אובדן כושר עבודה מתרחש גם כאשר אדם נפגע בתאונה שלא מהעבודה או סובל ממחלה שאינה מאפשרת לו להמשיך ולהתפרנס כלל או שיכולת השתכרותו פוחתת משמעותית. גובה הפיצויים שנקבע עבור אובדן כושר עבודה תלוי ברמת הנכות התפקודית שנקבעת בוועדות הרפואיות בהתייחס לנכות הרפואית. קצבה מלאה הקבועה בחוק (25% משכר הממוצע במשק) המשולמת בכל 28 לחודש העוקב.


מחלת מקצוע

הביטוח הלאומי מגדיר כי אדם העובד תקופה ארוכה בתנאי עבודה שכתוצאה מהם מתפתחת אצלו מחלה או שמחלה קיימת מחמירה עוד יותר, זוהי מחלת מקצוע . תנאי העבודה יכולים להיות גורמים מזיקים כמו חומרים כימים, ביולוגים ועוד. ביטוח לאומי מגדיר מחלות מקצוע ברשימה מסודרת ואם מחלת העובד מופיעה בה הוא זכאי לפיצויים, במידה והוכיח קשר נסיבתי בינה לבין מקום עבודתו. בין מחלות המקצוע ברשימה קיימות: מחלות ריאה, ליקוי שמיעה וטינטון, בעיות אורתופדיות, מחלות עור מחשיפה לשמש ועוד.
מימוש זכויות רפואיות
זכויות רפואיות לנפגעי עבודה\תחלואה טבעית
logo בניית אתרים