נכות בעקבות העבודה

לצערנו, מדי שנה מתרחשות בישראל תאונות עבודה, המותירות אצל העובד נכות, קבועה או זמנית. 

בגין תאונות מסוג זה, יש לנפגע זכויות מכח החוק.  

נכות מעבודה / תאונת עבודה עלולה אף למנוע מהנפגע להמשיך לעבוד ולהתפרנס.

עובד שעבר תאונת עבודה שגרמה לו לנכות, זמנית או קבועה, זכאי לקבל מגוון זכויות מטעם המוסד לביטוח לאומי וביניהן גמלת נכות מעבודה, ששיעורה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שיקבעו לעובד על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.נכות מהעבודה – מה זה אומר? 


לפי המוסד לביטוח לאומי, אדם אשר נפגע בתאונת עבודה זכאי לימי מחלה מביטוח לאומי, ימי מחלה אלו נקראים דמי פגיעה, כתוצאה מתאונת העבודה, בגין אובדן הכנסה.

במידה וכתוצאה מהתאונה נותר הנפגע עם נכות, יהיה זכאי בנוסף לפיצוי על הפגיעה, לגמלת נכות מעבודה.

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), אינו זכאי עוד לתשלום גמלת דמי פגיעה בעד אותה הפגיעה.

דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (כתוצאה מתאונת עבודה), ובתנאי שהוא אינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו, ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה.איך נקבע סכום דמי הפגיעה?


לשם קבלת דמי הפגיעה, על העובד להגיש למוסד לביטוח לאומי תעודת אי כושר אשר נערכה לפי חוק הביטוח הלאומי ונחתמה על ידי רופא מקצועי בתחומו.

יובהר כי דמי הפגיעה משולמים לעובד בתנאי שהוא אינו מסוגל לעבוד עקב תאונת העבודה לא רק בעבודה הקבועה שלו, אלא גם לא בכל עבודה מתאימה אחרת, וזאת לפי אישור רפואי מתאים.

הוועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים, המוגדרים בתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות מוגדר שיש לקבוע. 

כאשר לנפגע כמה ליקויים רפואיים, דרגת הנכות נקבעת לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות, ולפי האחוזי נכות נקבע סכום דמי הפגיעה.
האם ניתן לעבוד כאשר מקבלים קצבה?


בקצבת נכות מהעבודה ניתן לקבל קצבה חודשית ולהמשיך לעבוד כרגיל, אין הפחתה לקצבה גם אם הנפגע מרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש מעבודתו.מה קורה בועדה רפואית?

מבוטח שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה, יוזמן לוועדה רפואית, שתבדוק אם נותרה לו נכות והאם נכות זו, כולה או חלקה, היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. 

הוועדה הרפואית תקבע את דרגת הנכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה. בשעת הצורך תשתף הוועדה בדיוניה יועץ רפואי חיצוני או תדרוש מן המבוטח לבצע בדיקות נוספות.


כשאתם נפגעים בעבודה, אנחנו נכנסים לעבודה

השאירו פרטים לקבלת שיחה מהצוות המקצועי שלנו


אובדן כושר עבודה, אחוזי נכות, חברות ביטוח
נכות בעקבות העבודה
logo בניית אתרים